tel. +48 52 357 15 91, +48 52 357 96 67
fax +48 52 357 28 59
e-mail: polprint@polprint.pl

Oferujemy:

Kompleksowe przygotowanie materiałów do druku:

 

 • przesłanych w postaci cyfrowej,
 • przesłanych w postaci naświetleń,
 • opracowanych w naszym studio na zlecenie Klienta.  

 

Parametry generowania pliku pdf:

 

 • zgodność:  Acrobat7.0 (1.6)
 • typ kompresji:  zip
 • rozdzielczość map bitowych – kolor:   300 dpi
 • rozdzielczość map bitowych – skala szarości:   300 dpi
 • rozdzielczość map bitowych – monochromatyczne:   1200 dpi
 • pasma wypełnienia totalnego:   256


W celu osiągnięcia jak najlepszej jakości druku, pliki przygotowywane przez klientów powinny spełniać wymagania zgodne z poniższymi standardami:

 

 • Format pliku do druku – pdf.
 • Plik powinien zawierać pojedynczą stronę produktu lub cały montaż. W przypadku produktów wielostronicowych można przesłać wszystkie strony w jednym pliku lub strony w oddzielnych plikach z dokładną numeracją lub opisem kolejności ich umieszczania.
 • W pliku pdf należy zdefiniować format netto (TrimBox), jeżeli praca posiada spady to również format brutto (MediaBox) o minimalnym wymiarze spadu 3 mm.
 • Pole tekstowe powinno posiadać 3 mm marginesu z każdego boku do formatu netto strony.
 • Czcionki należy zamienić na krzywe.
 • Wszelkie mapy bitowe (obrazki, zdjęcia) muszą posiadać minimalną rozdzielczość 300 dpi.  

Plik dla produktu o nieregularnych kształtach (wymaga sztancowania) powinien zawierać rysunek wykroju, nadrukowany i oznaczony kolorem Pantone nie używanym w druku. W przypadku korzystania z naszych wykrojników możemy Państwu udostępnić przygotowane przez nas rysunki wykroju.